MENU
Uwaga Studenci!

Od początku marca do połowy maja zajęcia stają się bardzo intensywne, wymagają pracy domowej i częstych kontaktów z opiekunem naukowym studium między zjazdami. W tym okresie wolny czas należy przeznaczyć na naukę i ćwiczenia. Już teraz warto zaplanować to w kalendarzu.

Na warsztacie...Ludzie piszą, a my to ulepszamy.

2
Terminy zjazdów - Kalendarz ramowy

Zajęcia odbywają się przy ul. Dewajtis 5, w "nowym budynku" (patrz menu Adresy), w sali 210. Jeśli zajdą jakieś zmiany, to uprzedzimy o tym w serwisie studentów SEW (wejście na podstawie hasła).

Terminy zjazdów są ustalane na ponad rok naprzód.

W czasie roku akademickiego mogą nastąpić niewielkie zmiany.

Rok akademicki 2018-2019

Piątek
godz. 18-20.45
Sobota
godz. 12-16.45
Niedziela
godz. 9-12.45
12.10.2018 13.10.2018 14.10.2018
26.10.2018 27.10.2018 28.10.2018
16.11.2018 17.11.2018 18.11.2018
30.11.2018 01.12.2018 02.12.2018
14.12.2018 15.12.2018 16.12.2018
18.01.2019 19.01.2019 20.01.2019
01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019
15.02.2019 16.02.2019 17.02.2019
01.03.2019 02.03.2019 03.03.2019
15.03.2019 16.03.2019 17.03.2019
29.03.2019 30.03.2019 31.03.2019
12.04.2019 13.04.2019 14.04.2019
10.05.2019 11.05.2019 12.05.2019 Egzamin
24.05.2019 25.05.2019 26.05.2019 Zakończenie
     
Szkoła Redagowania. Szkoła Edytorstwa. SEW

 

Design by Formatowanie - ZEiKT UKSW