MENU
Uwaga Studenci!

Od początku marca do połowy maja zajęcia stają się bardzo intensywne, wymagają pracy domowej i częstych kontaktów z opiekunem naukowym studium między zjazdami. W tym okresie wolny czas należy przeznaczyć na naukę i ćwiczenia. Już teraz warto zaplanować to w kalendarzu.

Na warsztacie...Ludzie piszą, a my to ulepszamy.

2
Terminy zjazdów - Kalendarz ramowy

Zajęcia odbywają się przy ul. Dewajtis 5, w "nowym budynku" (patrz menu Adresy), w sali 210. Jeśli zajdą jakieś zmiany, to uprzedzimy o tym w serwisie studentów SEW (wejście na podstawie hasła).

Terminy zjazdów są ustalane na ponad rok naprzód.

W czasie roku akademickiego mogą nastąpić niewielkie zmiany.

Rok akademicki 2017-2018

Piątek
godz. 18-20.45
Sobota
godz. 12-16.45
Niedziela
godz. 9-12.45
06.10.2017 07.10.2017 08.10.2017
20.10.2017 21.10.2017 22.10.2017
03.11.2017 04.11.2017 05.11.2017
24.11.2017 25.11.2017 26.11.2017
08.12.2017 09.12.2017 10.12.2017
12.01.2018 13.01.2018 14.01.2018
26.01.2018 27.01.2018 28.01.2018
09.02.2018 10.02.2018 11.02.2018
23.02.2018 24.02.2018 25.02.2018
09.03.2018 10.03.2018 11.03.2018
23.03.2018 24.03.2018 25.03.2018
13.04.2018 14.04.2018 15.04.2018
11.05.2018 12.05.2018 13.05.2018 Egzamin
25.05.2018 26.05.2018 27.05.2018 Zakończenie
     
Szkoła Redagowania. Szkoła Edytorstwa. SEW

 

Design by Formatowanie - ZEiKT UKSW