MENU
Uwaga Studenci!

Od początku marca do połowy maja zajęcia stają się bardzo intensywne, wymagają pracy domowej i częstych kontaktów z opiekunem naukowym studium między zjazdami. W tym okresie wolny czas należy przeznaczyć na naukę i ćwiczenia. Już teraz warto zaplanować to w kalendarzu.

Na warsztacie...Ludzie piszą, a my to ulepszamy.

2
Szczegóły - Informacje dla Studentów SEW

Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w SEW jest dostęp Słuchacza do Internetu (poczta elektroniczna z własnym adresem e-mailowym i przeglądarką stron WWW). W ten sposób utrzymywany jest kontakt z kierownictwem Studium między zjazdami, zwłaszcza w okresie wykonywania zadań domowych.

Po przyjęciu do SEW od 25 września Student może się kontaktować z serwisem SEW na podstawie indywidualnego hasła.

Szczegóły programu, teksty podręcznikowe, lektury obowiązkowe, tabele, zestawienia i inne informacje, a także oprogramowanie zawarte na stronach SEW są przeznaczone tylko dla osób przyjętych do Studium, które dokonały wymaganych opłat.

W czasie kursu Słuchacze tą drogą otrzymują materiały do ćwiczeń, instrukcje, wiadomości o zajęciach, a także informacje prywatne, kierowane do nich osobiście.

Większość ćwiczeń jest wykonywana w domu i konsultowana na zajęciach oraz między zjazdami za pomocą Internetu i poczty elektronicznej. Każdy może liczyć na indywidualną pomoc, szczegółowe konsultacje, objaśnienia z uwzględnieniem umiejętności i stopnia zaawansowania Studenta.

Wyniki ćwiczeń, m.in. zadania z języka strukturalnego publikacji internetowych i elektronicznych, małego i dużego zadania redaktorskiego, testowych kolokwiów (zaliczanych przez internet) oraz egzaminu, składają się na ostateczną ocenę na świadectwie.

Listy obecności się nie sprawdza, ale opuszczanie zajęć jest wysoce niewskazane ze względu na niestandardowy charakter dydaktyki i intensywność kursu. Żadne zajęcia nie są powtarzane.

Konieczne jest zarezerwowanie sobie czasu domowego na wykonanie ćwiczeń (począwszy od zajęć marcowych).


Szkoła Redagowania. Szkoła Edytorstwa. SEW

 

Design by Formatowanie - ZEiKT UKSW