MENU
Uwaga Studenci!

Od początku marca do połowy maja zajęcia stają się bardzo intensywne, wymagają pracy domowej i częstych kontaktów z opiekunem naukowym studium między zjazdami. W tym okresie wolny czas należy przeznaczyć na naukę i ćwiczenia. Już teraz warto zaplanować to w kalendarzu.

Na warsztacie...Ludzie piszą, a my to ulepszamy.

2
Jak zostać Słuchaczem SEW

Aby się zapisać, należy przejść do następnej zakładki,
tj. do Informacji organizacyjnych / Zapisy i opłaty.

Kandydaci powinni się legitymować:

dyplomem ukończenia studiów wyższych - licencjackim lub wyższego stopnia (nie kwalifikują się osoby "oczekujące na wydanie dyplomu przez uczelnię").

Muszą także mieć:

- umiejętność pracy na komputerze na poziomie obsługi biurowej: w MS Office (Word), OpenOffice (Writer) lub podobnym edytorze tekstu,

- umiejętność korzystania z Internetu (bez względu na typ przeglądarki), Acrobat Readera (jest do pobrania w Sewisie SEW, od 25 września, dostęp dla osób zarejesterowanych), programu do kompresji plików (do pobrania w Serwisie SEW).

oraz

- codzienny dostęp do komputera, a za jego pośrednictwem do Internetu,

- własne konto e-mailowe,

- 14 wolnych weekendów.


Nie ma ograniczeń wieku.


Info

Redakcja i korekta tekstów to sztuka, która jest naszą pasją!

Znamy na wylot nie tylko język polski, ale także literaturę artystyczną, naukową i użytkową, jak również wydawnicze, drukarskie i elektroniczne techniki publikowania.

Bądź dobrym redaktorem merytorycznym, chcemy Cię tego nauczyć!

W sprawach organizacyjnych prosimy osobiście kontaktować się z Sekretariatem SEW (menu: Adresy).
Sekretariat jest czynny w dni powszednie i w każdą sobotę zjazdową.

Nasza sala

Zajęcia odbywają się w sali nr 210 w tzw. Nowym budynku kampusu UKSW przy ul. Dewajtis 5.


Sala jest wyposażona w urządzenia multimedialne, które ułatwiają prowadzenie zajęć.
Pół piętra niżej znajduje się bar, a pół piętra wyżej kiosk.
W budynku jest też świetnie zaopatrzona tania restauracja studencka, w której w miłym otoczeniu szybko można zjeść obiad albo posiedzieć przy ciasteczku i kawie.

Design by Formatowanie - ZEiKT UKSW