MENU
Rekrutacja

Z wielką przykrością informujemy, że zapisy na kolejny rok akademicki
– po 20 latach istnienia SEW –
zostały odwołane. Były tradycyjnie uruchamiane ok. 1 czerwca.
Warszawa 20.05.2021

 

O tym serwisie...

Wszystkie informacje podane w tym serwisie mają obecnie znaczenie wyłącznie historyczne.
Przepraszamy.


Sposób zapisywania się i warunki studiowania w SEW oraz (niewygórowane!) wymagania, które Uniwersytet stawiał Kandydatom, podano w zakładce "Informacje organizacyjne / Zapisy i opłaty".


Kampus UKSW


W kampusie przy ul. Dewajtis 5

0
25 rok od założenia Studium
Postgraduate School of the Contemporary Editing at Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland
Established in 2000

   UKSW, Warszawa, ul. Dewajtis 5. Budynek główny
 

Celem Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego UKSW (w skrócie SEW) jest nauka redagowania i korekty tekstów, wydawania ich drukiem oraz w formie elektronicznej jako e-booki, w serwisach internetowych, panelach administracyjnych, państwowych, samorządowych, firmowych i prywatnych, w czasopismach, a także przygotowywania prac naukowych i wszelkich dokumentów.

SEW ma wieloletnią tradycję. Zostało założone w 2000 r. i jest powszechnie uważane za najlepszy elitarny kurs tego rodzaju. Ma licznych naśladowców. Ukończenie SEW otwiera drzwi kandydatom do pracy w wielu instytucjach kulturalnych, naukowych, internetowych, administracyjnych. Pozwala udoskonalić dotychczasowe umiejętności zawodowe i nauczyć się nowych. Daje podstawy rozwoju osobistych zainteresowań humanistycznych.

Jako akademickie studium drugiego stopnia przygotowuje osoby z wykształceniem wyższym do zawodu redaktora książek i czasopism oraz do współpracy z wydawnictwami i poligrafią.

Wykładowcami są znani profesorowie - specjaliści edytorstwa, redaktorzy, wydawcy, typografowie, pisarze, plastycy, twórcy dziedzin wykorzystujących literaturę (np. filmu), autorzy prac naukowych.

Na podstawie zebranej liczby punktów za ćwiczenia, przygotowane samodzielnie dwie prace redakcyjne, kolokwia i egzamin końcowy Słuchacz po ukończeniu kursu otrzymuje świadectwo.

SEW jest opracowane i prowadzone przez Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu w Katedrze Oœwiecenia i Edytorstwa w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

Zajęcia trwają dwa semestry. Odbywają się w cyklach weekendowych (co 2-3 tygodnie), ale uczestników czeka między zjazdami sporo pracy domowej, zwłaszcza w drugiej połowie kursu.

W ramach SEW nie ma komputerowych ćwiczeń ze składu tekstów. Tym zajmują się prowadzone przez nasz Zakład odrębne kursy: Akademicki Kurs Typografii, przeznaczony głównie dla osób z wykształceniem średnim, oraz Akademicki Kurs Fontów.

Na stronie serwisowej SEW (patrz menu "SERWIS SEW") Studenci otrzymują materiały do nauki i bieżące informacje, a także zaliczają kolokwia. Istotne problemy Słuchaczy wykładowcy dyskretnie rozwiązują w bezpośrednim kontakcie z nimi. Dbamy o każdą osobę, która boryka się z trudnościami redaktorskimi, ma luki w wiedzy lub czuję się zagubiona. W tym celu został stworzony system indywidualnej, poufnej komunikacji między Studentami a wykładowcami.

Wejście do serwisu SEW jest możliwe tylko na podstawie autoryzacji.

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie Słuchacze zapewniają sobie we własnym zakresie.

Info

Redakcja i korekta tekstów to sztuka, która jest naszą pasją!

Znamy na wylot nie tylko język polski, ale także literaturę artystyczną, naukową i użytkową, jak również wydawnicze, drukarskie i elektroniczne techniki publikowania.

Bądź dobrym redaktorem merytorycznym, chcemy Cię tego nauczyć!

W sprawach organizacyjnych prosimy osobiście kontaktować się z Sekretariatem SEW (menu: Adresy).
Sekretariat jest czynny w dni powszednie i w każdą sobotę zjazdową.

Nasza sala

Zajęcia odbywają się w sali nr 210 w tzw. Nowym budynku kampusu UKSW przy ul. Dewajtis 5.


Sala jest wyposażona w urządzenia multimedialne, które ułatwiają prowadzenie zajęć.
Pół piętra niżej znajduje się bar, a pół piętra wyżej kiosk.
W budynku jest też świetnie zaopatrzona tania restauracja studencka, w której w miłym otoczeniu szybko można zjeść obiad albo posiedzieć przy ciasteczku i kawie.

Design by Formatowanie - ZEiKT UKSW