MENU
Kampus UKSW

W kampusie UKSW
Eremy przy ul. Dewajtis 5 (widok z góry). Mieszczą się w nich instytucje UKSW.
W tle kościół pokamedulski Niepokalanego Poczęcia NMP i Parafia bł. Edwarda Detkensa spośród 108 Męczenników (tzw. "Parafia w Lesie Bielańskim").
Na tyłach kościoła znajduje się grób Stanisława Staszica

W kampusie UKSW

1
Przedmioty

Przedmiot Wykład Ćwiczenie
Poprawność językowa
24
6
Kultura języka
20
 
Bibliotekoznawstwo
6
 
Scenariusz i fabuła
7
 
Prasa lokalna
5
 
Gatunki prasowe
5
 
Media elektroniczne i język html
7
Publikacje elektroniczne
3
 
Procesy i techniki wydawnicze
22
 
Kalkulacja wydawnicza
2
 
Stylistyka
7
 
Dialog
3
 
Narracja
3
 
Poprawność składu
15
 
Druk
4
 
Kompozycja plastyczna
12
 
Korekta i adiustacja
4
4
Edytorstwo naukowe
4
 
Redakcja naukowa
4
 
Zadania redaktorskie
6
40
Prawo autorskie
3
 
Etyka redaktora
2
 
BHP
1,5
 
     
Uwagi    
1. Do ćwiczeń wliczone są godziny ich obsługi internetowej przez nauczyciela w czasie pracy domowej Słuchaczy (por. "Założenia dydaktyczne"). Korzystaj z Internetu, to się opłaca, w przenośni i dosłownie.
2. Proporcje godzinowe mogą w ciągu roku akademickiego ulec niewielkim zmianom.
SEW. Szkoła redagowania. Szkoła Edytorstwa. Nauka wydawania publikacji
Design by Formatowanie - ZEiKT UKSW