MENU
Kampus UKSW

W kampusie UKSW
Eremy przy ul. Dewajtis 5 (widok z góry). Mieszczą się w nich instytucje UKSW.
W tle kościół pokamedulski Niepokalanego Poczęcia NMP i Parafia bł. Edwarda Detkensa spośród 108 Męczenników (tzw. "Parafia w Lesie Bielańskim").
Na tyłach kościoła znajduje się grób Stanisława Staszica

W kampusie UKSW

1
Założenia dydaktyczne

Zawód redaktora i wydawcy jest związany z misją kulturową, powinni go uprawiać wybrani. Do tego grona należą nie tylko edytorzy, ale także osoby wykonujące inny zawód, w którym kontakt ze słowem przeznaczonym do publikacji jest codziennością. Na drodze do doskonałości mają oni do pokonania wiele barier, i to nie tylko tych związanych z umiejętnościami, również psychologicznych. Staramy się w tym pomóc.

Studium jest prowadzone niestandardowo. Słuchacze muszą być przygotowani na nietypowe zajęcia, których celem jest rozbudzenie niezbędnych zainteresowań i które pozwalają zrozumieć, na czym polega interdyscyplinarność wiedzy. Zakładamy, że lansowany w edukacji podział na uczniów humanistów i przyrodników nie odpowiada rzeczywistości, utrwala w nich nieuzasadnione poczucie "połowicznej wartości" i utrudnia przygotowanie do zawodu redaktora. A jest to zawód oparty na wszechstronności.

SEW ma charakter typowo uniwersytecki. Uczymy nie tylko języka polskiego i rzemiosła wydawniczego, w tym elementów techniki druku, ale przybliżamy mało znane a badane przez naukę aspekty słowa pisanego - artystycznego, naukowego i tzw. użytkowego. Staramy się wskazywać różnice między tekstami dobrymi i złymi, a także między standardowymi a zindywidualizowanymi, pokazywać, jakie mają cechy ukryte. Dlatego - w pewnych wypadkach - naszych wykładów nie trzeba nawet notować, wystarczy się w nie ze zrozumieniem wsłuchiwać, traktując je jako materiał do przemyśleń. Chcemy dać Słuchaczom klucz do tajemnego i trudnego, ale fascynującego świata kultury pisanej, aby poczuli się w nim jak we własnym i dowiedzieli, w którym kierunku powinien iść ich dalszy, samodzielny już rozwój.

SEW stosuje intensywne wspomaganie internetowe. Słuchacze wykonują ćwiczenia zasadniczo w domu, ale pod opieką nauczyciela, który sprawuje ją przez media (Internet, e-mail, telefon). Sprzyja to indywidualizacji nauki i niepomiernie zwiększa skuteczność uczenia się. Z naszych badań dydaktyki wynika, że efektywność ćwiczeń zbiorowych w sali jest mniejsza o prawie siedemdziesiąt procent.

Tak zaprogramowane podstawy systemu dydaktycznego w SEW zostały sprawdzone przez wieloletnią praktykę. Okazały się skuteczne, o czym świadczą doskonałe opinie o Studium i duże zainteresowanie kandydatów, a także ich pracodawców.


SEW. Kurs redagowania. Szkoła językowa. Nauka przygotowywania publikacji
Design by Formatowanie - ZEiKT UKSW