MENU
Rekrutacja

Z wielką przykrością informujemy, że zapisy na kolejny rok akademicki
– po 20 latach istnienia SEW –
zostały odwołane. Były tradycyjnie uruchamiane ok. 1 czerwca.
Warszawa 20.05.2021

 

O tym serwisie...

Wszystkie informacje podane w tym serwisie mają obecnie znaczenie wyłącznie historyczne.
Przepraszamy.


Sposób zapisywania się i warunki studiowania w SEW oraz (niewygórowane!) wymagania, które Uniwersytet stawiał Kandydatom, podano w zakładce "Informacje organizacyjne / Zapisy i opłaty".


Kampus UKSW


W kampusie przy ul. Dewajtis 5

0
25 rok od założenia Studium
Postgraduate School of the Contemporary Editing at Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland
Established in 2000

   UKSW, Warszawa, ul. Dewajtis 5, budynek główny i kościół pokamedulski
 

Celem Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego UKSW (w skrócie SEW) jest nauka redagowania i korekty tekstów, wydawania ich drukiem oraz w formie elektronicznej jako e-booki, w serwisach internetowych, panelach administracyjnych, państwowych, samorządowych, firmowych i prywatnych, w czasopismach, a także przygotowywania prac naukowych i wszelkich dokumentów.

SEW ma wieloletnią tradycję. Zostało założone w 2000 r. i jest powszechnie uważane za najlepszy elitarny kurs tego rodzaju. Ma licznych naśladowców. Ukończenie SEW otwiera drzwi kandydatom do pracy w wielu instytucjach kulturalnych, naukowych, internetowych, administracyjnych. Pozwala udoskonalić dotychczasowe umiejętności zawodowe i nauczyć się nowych. Daje podstawy rozwoju osobistych zainteresowań humanistycznych.

Jako akademickie studium drugiego stopnia przygotowuje osoby z wykształceniem wyższym do zawodu redaktora książek i czasopism oraz do współpracy z wydawnictwami i poligrafią.

Wykładowcami są znani profesorowie - specjaliści edytorstwa, redaktorzy, wydawcy, typografowie, pisarze, plastycy, twórcy dziedzin wykorzystujących literaturę (np. filmu), autorzy prac naukowych.

Na podstawie zebranej liczby punktów za ćwiczenia, przygotowane samodzielnie dwie prace redakcyjne, kolokwia i egzamin końcowy Słuchacz po ukończeniu kursu otrzymuje świadectwo.

SEW jest opracowane i prowadzone przez Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu w Katedrze Oœwiecenia i Edytorstwa w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

Zajęcia trwają dwa semestry. Odbywają się w cyklach weekendowych (co 2-3 tygodnie), ale uczestników czeka między zjazdami sporo pracy domowej, zwłaszcza w drugiej połowie kursu.

W ramach SEW nie ma komputerowych ćwiczeń ze składu tekstów. Tym zajmują się prowadzone przez nasz Zakład odrębne kursy: Akademicki Kurs Typografii, przeznaczony głównie dla osób z wykształceniem średnim, oraz Akademicki Kurs Fontów.

Na stronie serwisowej SEW (patrz menu "SERWIS SEW") Studenci otrzymują materiały do nauki i bieżące informacje, a także zaliczają kolokwia. Istotne problemy Słuchaczy wykładowcy dyskretnie rozwiązują w bezpośrednim kontakcie z nimi. Dbamy o każdą osobę, która boryka się z trudnościami redaktorskimi, ma luki w wiedzy lub czuję się zagubiona. W tym celu został stworzony system indywidualnej, poufnej komunikacji między Studentami a wykładowcami.

Wejście do serwisu SEW jest możliwe tylko na podstawie autoryzacji.

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie Słuchacze zapewniają sobie we własnym zakresie.

Info

Redakcja i korekta tekstów to sztuka, która jest naszą pasją!

Znamy na wylot nie tylko język polski, ale także literaturę artystyczną, naukową i użytkową, jak również wydawnicze, drukarskie i elektroniczne techniki publikowania.

Bądź dobrym redaktorem merytorycznym, chcemy Cię tego nauczyć!

W sprawach organizacyjnych prosimy osobiście kontaktować się z Sekretariatem SEW (menu: Adresy).
Sekretariat jest czynny w dni powszednie i w każdą sobotę zjazdową.

Nasza sala

Zajęcia odbywają się w sali nr 210 w tzw. Nowym budynku kampusu UKSW przy ul. Dewajtis 5.


Sala jest wyposażona w urządzenia multimedialne, które ułatwiają prowadzenie zajęć.
Pół piętra niżej znajduje się bar, a pół piętra wyżej kiosk.
W budynku jest też świetnie zaopatrzona tania restauracja studencka, w której w miłym otoczeniu szybko można zjeść obiad albo posiedzieć przy ciasteczku i kawie.

Design by Formatowanie - ZEiKT UKSW