Kliknij

Wydawnictwo AULA. E-mail
05-807 Podkowa Leśna, ul. Bluszczowa 23

Tel. +48 (22) 758 93 92
NIP 534-101-01-08

Konto bankowe:

PKO BP SA
V Oddział Centrum Warszawa
25 1020 1055 0000 9702 0017 7071

 

Wydawnictwo AULA powstało w 1990 r. jako kontynuacja istniejącej od 1987 r. Agencji Usług Literacko-Artystycznych, która zajmowała się redagowaniem książek literackich oraz prac naukowych z zakresu medycyny, literaturoznawstwa, językoznawstwa.

Wydawnictwo współpracuje z wieloma firmami krajowymi i zagranicznymi, w tym takimi jak Świat Książki (Bertelsmann Media SA), Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Filar, Amomatic i RoadScanners (Finlandia), Swedish Institute.

Do strony głównej