Kliknij

Wydawnictwo AULA. E-mail
05-807 Podkowa Leśna, ul. Bluszczowa 23

Tel. +48 (22) 758 93 92
Kom. +48 501 780 027

NIP 534-101-01-08

Konto bankowe:

PKO BP SA
25 1020 1055 0000 9702 0017 7071

 

Wydawnictwo AULA powstało w roku 1990 jako kontynuacja założonej w 1986 przez prof. Piotra Müldner-Nieckowskiego firmy Agencja Usług Literacko-Artystycznych (AULA).

Agencja została stworzona jako reakcja na stan wojenny 1981-1982 roku i likwidację Związku Literatów Polskich w 1983 r. Jej zadaniem było ratowanie z biedy i bezrobocia zdolnych ludzi kultury wyrzuconych z pracy i tępionych przez system komunistyczny. Organizowała pracę dla niemających zatrudnienia redaktorów, pisarzy, krytyków, naukowców, a także działaczy podziemia politycznego. Zbierała zamówienia na opracowywanie gotowych tekstów z rozmaitych instytucji i ośrodków twórczych w całej Polsce, w tym z wydawnictw (także podziemnych), szkół, uczelni, teatrów, radia, telewizji, ośrodków kultury itp. Kiedy w 1989 zaczęło się zapowiadać nadejście wolności, Agencja AULA przestała być potrzebna, ale miała zasoby w zakresie kadr i wyposażenia biurowo-edytorskiego, które można było wykorzystać w wydawnictwie.

Niewiele myśląc założyliśmy firmę wydawniczą, która z rozmachem przystąpiła do pracy, dość szybko stała się niewielką, ale znaną oficyną i publikowała literaturę piękną, medyczną i polonistyczną.

Wydawnictwo AULA stanowi też bazę laboratoryjno-leksykograficzną Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego. Pomoc dla piszących oraz było podstawą edukacyjną zajęć studenckich i badawczych z zakresu edytorstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych (Polonistyka) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pełniło te funkcje na studiach dziennych i w Podyplomowym Studium Edytorstwa Współczesnego w latach 2000-2020 i przyczyniło się do wychowania niemal tysiąca znakomitych redaktorów, z których większość pracuje w wydawnictwach, instytucjach kultury, Kościołach, szkołach wyższych, administracji samorządowej i państwowej, dużych firmach. Wydawnictwo AULA wspiera także działalność Warszawskiej Szkoły Pisania (w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich) i prowadzonych tam przez poetę, prozaika i dramatopisarza prof. Piotra Müldner-Nieckowskiego warsztatów literackich, słynnej Stajni Literackiej.

Obecnie Wydawnictwo AULA pracuje nad kilkunastoma solidnymi książkami rocznie i zajmuje się nie tylko publikowaniem, ale także pracą naukową nad problematyką literacką, tekstologiczną, językoznawczą (w tym poprawnościową), edytorską.

W internetowej Księgarni AULA od lat sprzedajemy nie tylko nowe książki własnej produkcji, ale także wydawane przez przyjaciół i kolegów, a ponadto tomy archiwalne, odzyskane z pozamykanych księgarń, z blibliotek zmarłych kolegów pisarzy (aby nie przepadły w makulaturze), jak również zdublowane lub już niepotrzebne w naszej bibliotece firmowej i domowej. Naszymi współpracownikami są księgarze i bibliotekarze z całej Polski, a także serwisy handlowe, takie jak Allegro. Naszą witryną siostrzaną jest Lekarski Poradnik Językowy, jeden z najstarszych serwisów polskiego Internetu.

Przewidujemy uruchomienie sprzedaży e-booków zawierających teksty, które zasługują na nieustanną promocję. A takich w polskiej kulturze są tysiące...

Autorom polecamy poradnik przygotowywania tekstów do publikacji: PORADNIK AUTORA.

Wydawnictwo AULA współpracowało i współpracuje z wieloma firmami krajowymi i zagranicznymi, w tym takimi jak Świat Książki (Bertelsmann Media SA), Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Filar, Amomatic i RoadScanners (Finlandia), Swedish Institute, Wydawnictwo Pogoda Świata, miesięcznik U Nas OK, Oficyna Lichemin i in.

Do strony głównej