Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Filologii Polskiej

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu

 

 

Edytorstwo na UKSW

Pierwszy rocznik Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego po wręczeniu ¶wiadectw. Maj 2002.

 

Specjalizacja edytorska, IV rok studiów. Jesień 2005 r.

 

Specjalizacja edytorska, IV rok studiów. Wiosna 2007 r. Z lewej siedzi kierownik Zakładu, prof. Piotr Müldner-Nieckowski

 

W Zakładzie Edytorstwa i Krytyki Tekstu - członkowie Koła Edytorstwa pracuj± nad now± publikacj±. Jesień 2007 r.

 

Wręczanie ¶wiadectw ukończenia Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego (SEW). Maj 2007.

 

Specjalizacja edytorska, IV rok studiów. Maj 2008 r.

 

Go¶cie Zakładu EiKT.
Prof. Guy Fontaine (Lille, Francja), redaktor tomu "Literatury europejskie", i prof. Maryla Laurent (Uniwersytet Lille, Francja).
Kwiecień 2009.

 

Zajęcia z tekstologii i edytorstwa, II rok studiów. Pierwsza z lewej - mgr Katarzyna Michalak. Zima 2008-2009 r.

 

Go¶ć SEW, reżyser Janusz Zaorski (z lewej), mówi o pracy nad scenariuszem i dialogiem filmowym. Maj 2009.

 

W Zakładzie Edytorstwa i Krytyki Tekstu - członkowie Koła Edytorstwa pracuj± nad słownikiem leksemów podstawowych. Jesień 2009 r.

 

W Zakładzie Edytorstwa i Krytyki Tekstu. Silna frakcja Koła Naukowego Edytorstwa. Zima 2009 r.

 

 

 

Oprac. Pemen