Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Filologii Polskiej

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu

 

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu. SEW i AKT. Koło Naukowe Edytorstwa

Zakład znajduje się w tzw. nowym budynku ("łączniku") UKSW przy ul. Dewajtis 5 w sali nr 508. Odbywają się tam m.in. posiedzenia naukowe Zakładu i spotkania Koła Naukowego. Zajęcia z edytorstwa odbywają się głównie w sali 210. Na zdjęciu: okno Zakładu.

 

 

Zakład mieści się w strukturze Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW,
w Katedrze Oświecenia i Edytorstwa kierowanej przez prof. UKSW dr. hab. Tomasza Chachulskiego.
Kierownikiem Zakładu jest prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski.

Do głównych kierunków działania należą: dydaktyka z zakresu szeroko rozumianego edytorstwa, badania naukowe edytorskie, językoznawcze i leksykograficzne, szczególnie frazeologiczne i poprawnościowe. Zakład prowadzi zajęcia dla studentów studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych (Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego - SEW) oraz na kursach akademickich dla osób z wykształceniem średnim (Akademicki Kurs Typografii - AKT i Akademicki Kurs Projektowania Fontów - AKPF). Zakład prowadzi specjalizację edytorską. Prócz wykładów i ćwiczeń dla II i III roku pierwszego stopnia, także dla I i II roku drugiego stopnia.

Na studiach dziennych Zakład prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Zasady redagowania publikacji (wykład, 2 semestry, ogólnouczelniane dla UKSW),
  • Zasady redagowania tekstu (wykład, 1 semestr, I lub II rok drugiego stopnia),
  • Zarys frazeologii (1 semestr, ogólnouczelniane dla UKSW),
  • Problemy poprawności językowej (1 semestr, II rok pierwszego stopnia),
  • Redagowanie tekstu (wykład, ćwiczenia, 1 semestr, II i III rok pierwszego stopnia),
  • Seminarium licencjackie (z zakresu edytorstwa i językoznawstwa, 3 semestry).
a na studiach zaocznych
  • Przygotowanie publikacji współczesnej wraz z elementami tekstologii i edytorstwa ogólnego (III r.)

SEW - Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego powstało w 2000 r. z inicjatywy prof. UKSW dr. hab. Piotra Müldnera, który opracował założenia programowe, nowatorski system dydaktyczny (w tym e-learning), zasady organizacyjne i finansowe oraz zgromadził zespół dydaktyczny i administracyjny. Studium rozpoczęło działalność w roku akademickim 2001-2002.
Początkowo SEW działało w niezbyt wygodnych salach w drugim kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 3, w jednym ze starych budynków po jednostce wojskowej.
Kiedy Zakładowi - dzięki pomocy Wydziału Nauk Humanistycznych i wypracowanym przez siebie funduszom - udało się wyposażyć salę nr 210 w urządzenia multimedialne w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Studium przeniosło się do niej na stałe.

AKT - Akademicki Kurs Typografii powstał z inicjatywy prof. UKSW dr. hab. Piotra Müldnera, a został zaprojektowany i jest prowadzony przez znanego typografa mgr. Roberta Chwałowskiego, który zaprosił do współpracy najwybitniejszych polskich znawców przedmiotu. Zajęcia odbywają się w salach komputerowych kampusu przy ul. Dewajtis 5.

Działa też założony przez mgr. Chwałowskiego AKPF - Akademicki Kurs Projektowania Fontów.

Zarówno SEW, AKT, jak i AKPF cieszą się od lat dużym uznaniem i należą do prestiżowych uniwersyteckich kursów edytorskich.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych Zakładu należą "Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego" (2003), "Nowy szkolny słownik frazeologiczny" (2004), "Wielki słownik skrótów i skrótowców" (2006), prace badawcze (m.in. "Frazeologia poszerzona", 2007), nowoczesne opracowania edytorskie, a także liczne publikacje z zakresu popularyzacji kultury języka. Zakład przygotował grant szeroko zakrojone badania naukowe frazeologii polskiej. 

Kierownik Zakładu prowadzi serwis internetowy - Lekarski Poradnik Językowy (LPJ) o profilu głównie poprawnościowym i sprawuje opiekę naukową nad serwisem Frazeologia.pl, który jest internetowym odpowiednikiem "Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego". Serwisy te cieszą się dużą popularnością. LPJ miał dotychczas ponad 14 mln odwiedzin, Frazeologia.pl 7,5 mln.

Koło Naukowe Edytorstwa realizuje programy badawcze i szkoleniowe Zakładu, zwłaszcza z zakresu tekstologii lingwistycznej i literackiej, leksykografii, frazeologii oraz teorii redagowania tekstów i edytorstwa książkowego. Koło szczyci się m.in. opracowaniem oryginalnego słownika wyrazów podstawowych, a także przygotowaniem do druku kilku pozycji książkowych. Na spotkaniach Koła odbywają się także szkolenia z zakresu mało znanych technik składu i redagowania oraz dyskusje naukowe.

 

 

 

Oprac. Pemen