Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Filologii Polskiej

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu

 

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu. SEW i AKT. Koło Naukowe Edytorstwa

Zakład znajduje się w tzw. nowym budynku ("łączniku") UKSW przy ul. Dewajtis 5 w sali nr 508. Odbywają się tam m.in. posiedzenia naukowe Zakładu i spotkania Koła Naukowego. Zajęcia z edytorstwa odbywają się głównie w sali 210. Na zdjęciu: okno Zakładu.

 

 

Zakład mieści się w strukturze Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW,
w Katedrze Oświecenia i Edytorstwa kierowanej przez prof. UKSW dr. hab. Tomasza Chachulskiego.
Kierownikiem Zakładu jest prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski.

Do głównych kierunków działania należą: dydaktyka z zakresu szeroko rozumianego edytorstwa, badania naukowe edytorskie, językoznawcze i leksykograficzne, szczególnie frazeologiczne i poprawnościowe. Zakład prowadzi zajęcia dla studentów studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych (Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego - SEW) oraz na kursach akademickich dla osób z wykształceniem średnim (Akademicki Kurs Typografii - AKT i Akademicki Kurs Projektowania Fontów - AKPF). Zakład prowadzi specjalizację edytorską. Prócz wykładów i ćwiczeń dla II i III roku pierwszego stopnia, także dla I i II roku drugiego stopnia.

Na studiach dziennych Zakład prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Zasady redagowania publikacji (wykład, 2 semestry, ogólnouczelniane dla UKSW),
  • Zasady redagowania tekstu (wykład, 1 semestr, I lub II rok drugiego stopnia),
  • Zarys frazeologii (1 semestr, ogólnouczelniane dla UKSW),
  • Problemy poprawności językowej (1 semestr, II rok pierwszego stopnia),
  • Redagowanie tekstu (wykład, ćwiczenia, 1 semestr, II i III rok pierwszego stopnia),
  • Seminarium licencjackie (z zakresu edytorstwa i językoznawstwa, 3 semestry).
a na studiach zaocznych
  • Przygotowanie publikacji współczesnej wraz z elementami tekstologii i edytorstwa ogólnego (III r.)

SEW - Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego powstało w 2000 r. z inicjatywy prof. UKSW dr. hab. Piotra Müldnera, który opracował założenia programowe, nowatorski system dydaktyczny (w tym e-learning), zasady organizacyjne i finansowe oraz zgromadził zespół dydaktyczny i administracyjny. Studium rozpoczęło działalność w roku akademickim 2001-2002.
Początkowo SEW działało w niezbyt wygodnych salach w drugim kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 3, w jednym ze starych budynków po jednostce wojskowej.
Kiedy Zakładowi - dzięki pomocy Wydziału Nauk Humanistycznych i wypracowanym przez siebie funduszom - udało się wyposażyć salę nr 210 w urządzenia multimedialne w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Studium przeniosło się do niej na stałe.

AKT - Akademicki Kurs Typografii powstał z inicjatywy prof. UKSW dr. hab. Piotra Müldnera, a został zaprojektowany i jest prowadzony przez znanego typografa mgr. Roberta Chwałowskiego, który zaprosił do współpracy najwybitniejszych polskich znawców przedmiotu. Zajęcia odbywają się w salach komputerowych kampusu przy ul. Dewajtis 5.

Działa też założony przez mgr. Chwałowskiego AKPF - Akademicki Kurs Projektowania Fontów.

Zarówno SEW, AKT, jak i AKPF cieszą się od lat dużym uznaniem i należą do prestiżowych uniwersyteckich kursów edytorskich.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych Zakładu należą "Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego" (2003), "Nowy szkolny słownik frazeologiczny" (2004), "Wielki słownik skrótów i skrótowców" (2006), prace badawcze (m.in. "Frazeologia poszerzona", 2007), nowoczesne opracowania edytorskie, a także liczne publikacje z zakresu popularyzacji kultury języka. Zakład przygotował grant szeroko zakrojone badania naukowe frazeologii polskiej. 

Kierownik Zakładu prowadzi serwis internetowy - Lekarski Poradnik Językowy (LPJ) o profilu głównie poprawnościowym i sprawuje opiekę naukową nad serwisem Frazeologia.pl, który jest internetowym odpowiednikiem "Wielkiego słownika frazeologicznego jezyka polskiego". Serwisy te cieszą się dużą popularnością. LPJ miał dotychczas ponad 13 mln odwiedzin, Frazeologia.pl 7 mln.

Koło Naukowe Edytorstwa realizuje programy badawcze i szkoleniowe Zakładu, zwłaszcza z zakresu tekstologii lingwistycznej i literackiej, leksykografii, frazeologii oraz teorii redagowania tekstów i edytorstwa książkowego. Koło szczyci się m.in. opracowaniem oryginalnego słownika wyrazów podstawowych, a także przygotowaniem do druku kilku pozycji książkowych. Na spotkaniach Koła odbywają się także szkolenia z zakresu mało znanych technik składu i redagowania oraz dyskusje naukowe.

 

 

 

Oprac. Pemen