Przy zamówieniu powyżej 120 zł - RABATY!   Podane ceny zawierają VAT

Regulamin

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Księgarni AULA (zwanej dalej Księgarnią) pod adresem http://www.aula.home.pl oraz warunki sprzedaży.
2. Każda osoba z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności (na przykład przez złożenie zamówienia) staje się Użytkownikiem Księgarni i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma "Wydawnictwo AULA" z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Bluszczowa 23, zwana dalej Administratorem.

§ 2. PRZEDMIOT KSIĘGARNI AULA

1. Przedmiotem Księgarni AULA jest dystrybucja książek i innych produktów wydawniczych. Są one dostarczane użytkownikowi za pomocą poczty naziemnej (książki drukowane) lub poczty elektronicznej (w wypadku zakupu plików, o ile znajdują się w ofercie).

§ 3. KORZYSTANIE Z KSIĘGARNI AULA

Zasady składania i realizacji zamówień

1. Do realizacji transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie produktu ("Dodaj do Koszyka") i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Księgarni oraz wykonywanie innych czynności opisanych w Księgarni (Koszyku) lub w korespondencji.
3. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany przez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
4. Zamówienia realizowane są w najbliższym dniu roboczym po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczonej przelewem. Przy płatności za pobraniem (przy odbiorze przesyłki) wysyłka następuje w najbliższym dniu roboczym, to jest zwykle w ciągu 1-7 dni. Czas ten jest zależny od układu dni wolnych od pracy oraz od tego, w którym magazynie znajduje się zamówiona książka.
5. Wszelkie książki, fotografie, rysunki, inne pliki graficzne, nagrania mp3, wideo, ebooki i inne wyroby mające charakter dzieł autorskich  udostępniane w Księgarni - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Księgarni, uwagi pod jej adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Księgarni mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora:
NAZWA FIRMY Wydawnictwo AULA
ADRES ul. Bluszczowa 23, 05-807 Podkowa Leśna
lub za pomocą poczty elektronicznej (menu "Kontakt").

2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco w Księgarni.
3. Produkt, który ma wady upoważniające do uznania reklamacji, może być wymieniony na pozbawiony wad w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.
4. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt za pośrednictwem Księgarni, służy prawo zwrotu zainwestowanej w produkt kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z produktu i zgłosi to w ciągu 14 dni od daty zakupu. Książka drukowana i inne produkty nieelektroniczne zakupione w Księgarni nie mogą w takim wypadku nosić najmniejszych śladów używania, a także opakowanie powinno pozostać nienaruszone, pod rygorem utraty prawa do zwrotu pieniędzy. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
5. Zwrot produktów wydanych w postaci drukowanej (nie plików) odbywa się przez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę produktu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia konieczne jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

§ 5


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Księgarni przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Księgarni, stosowania się do treści zawartych w produkcie oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
3. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Księgarni lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
4. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Księgarni wraz z informacją o ich dokonaniu.
5. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte w produkcie informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność za działanie produktu.POLITYKA PRYWATNOŚCI - WSTĘP

1. Dane o Użytkownikach zbierane przez Księgarnię są tajne, szyfrowane i niedostępne nikomu spoza Księgarni.
2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do poprawnej obsługi transakcji, reklamacji lub korespondencji związanej z transakcjami i produktami.
3. Dane o Użytkownikach są kasowane po upływie okresu gwarancji na nasze produkty.
4. Dane o Użytkownikach mogą być na żądanie odpowiednich władz udostępnione w związku z podejrzeniem lub stwierdzeniem przestępstwa zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego.
5. W celu poprawienia funkcjonalności i ułatwienia Ci zakupów, Księgarnia korzysta z funkcji zapisywania ciasteczek (cookies) na Twoim komputerze. Ciasteczka są bezpieczne, nie można za ich pomocą instalować np. wirusów, ale pozwalają na zaznaczenie Twojej obecności w Księgarni. Dzięki temu Księgarnia działa lepiej i z korzyścią dla Ciebie. Możesz jednak w swojej przeglądarce internetowej wyłączyć zapisywanie ciasteczek. Więcej informacji o ciasteczkach i ich działaniu znajdziesz tutaj.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - OPIS SZCZEGÓŁOWY z uwzględnieniem zasad RODO

 

I. Dane osobowe

 

§ 6

 

Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Księgarni AULA lub Podmiot obsługujący KSIĘGARNIĘ AULA AULA musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.

 Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem KSIĘGARNI AULA. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

 Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z Właścicielem KSIĘGARNI AULA lub Podmiotem obsługującym KSIĘGARNIĘ AULA oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem KSIĘGARNI AULA są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

 Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§ 7

 

Administratorem danych osobowych jest w zależności od rodzaju usługi KSIĘGARNIA AULA lub Podmiot obsługujący KSIĘGARNIĘ AULA, zwani dalej „Administratorem”.

 Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Portalu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności, a także inni Użytkownicy: w tym biura nieruchomości, agenci działający na rzecz biur nieruchomości, deweloperzy.

 

§ 8

 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

 Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

§ 9

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, udostępnienia i sprzedaży dostępu do danych przedstawianych przez Portal oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

 

§ 10

 

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 11

 

Dane osobowe są przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

 

II. Pliki cookies

 

§ 12

 

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

 – prawidłowego działania Księgarni, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,

 – dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,

 – zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,

 – marketingowych,

 – statystycznych,

 – analitycznych.

 

 

§ 13

 

Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

 

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:

 

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

 Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

§ 14

 

Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

 

III. Inne technologie

 

§ 15

 

Dla zapewnienia wygody użytkowania Portalu możemy używać technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

 

Użycie technologii wskazanej w ust. poprzedzającym ma na celu świadczenie usług na jak najwyższym poziomie, tj. optymalizację działania Portalu, dostosowywanie jego treści do preferencji Użytkownika oraz realizuje cele analityczne, statystyczne i marketingowe.

 

IV. Dane zawarte w logach systemowych

 

§ 16

 

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie, wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Księgarnię jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

 

V. Środki techniczne stosowane przez Administratora

 

§ 17

 

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

VI. Inne

 

§ 18

 

Z uwagi na charakter usług realizowanych za pośrednictwem Księgarni, Użytkownik ma możliwość korzystania z usług anonimowo tylko w trybie bez logowania i w związku z tym z dużym ograniczeniem funkcjonalności systemu, oraz nie ma możliwości korzystania anonimowego lub z wykorzystaniem pseudonimu, jeśli skorzysta z logowania, ponieważ wymaga ono rejestracji.

 

 § 19

 

Administrator także rejestruje numer IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Portalu. Administrator na podstawie powiązanej z numerem IP lokalizacji może optymalizować treść Portalu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.

 

§ 20

W wypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: aula@aula.home.pl.

 

 

INFORMACJE O OCHRONIE ORAZ SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez Wydawnictwo AULA Piotr Müldner-Nieckowski

 

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 

I.          Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów – Użytkowników serwisu „Frazeologia.pl” oraz sklepu „Wydawnictwo AULA Księgarnia” prowadzonych przez firmę Wydawnictwo AULA Piotr Müldner-Nieckowski

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zamawianiem usług i kupowaniem publikacji przez Klientów – Użytkowników serwisu „Frazeologia.pl” oraz kupujących w „Wydawnictwie AULA Księgarni”. Dane te są wykorzystywane w trakcie trwania usługi dla celów takich jak:

1)        zawarcie oraz realizacja umowy między Wydawnictwem AULA Piotr Müldner-Nieckowski a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń w momencie ich zakupu i zakończenia korzystania z nich,

2)        realizacja obowiązków prawnych, m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów oraz reklamacji,

3)        profilowanie danych - w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez firmę Wydawnictwo AULA Piotr Müldner-Nieckowski

-            przez czas wykonania tych obowiązków,

-            przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,

-            przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

  

II.       Jaki rodzaj danych osobowych należy podać?

1)        NIP, jeśli Klient jest firmą lub instytucją,

2)        adres zamieszkania i/lub siedziby,

3)        adres do korespondencji lub odbioru przesyłki,

4)        adres poczty e-mail,

5)        numer(y) telefonu do kontaktu.

6)        W przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

 

III.    Przekazywanie danych

Wydawnictwo AULA Piotr Müldner-Nieckowski w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

-            pracownikom oraz współpracownikom, a także świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne,

-            świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,

-            świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji i przesyłek w powierzonych nam sprawach).

 

IV.    Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

1)        udzielenia informacji o przetwarzanych danych,

2)        wydania kopii przetwarzanych danych,

3)        niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,

4)        uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

5)        ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,

6)        niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,

7)        przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

 

V.       Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

 

VI.    Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Wydawnictwo AULA Piotr Müldner-Nieckowski przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.