Przy zamówieniu powyżej 120 zł - RABATY!   Podane ceny zawierają VAT

Regulamin

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Księgarni AULA (zwanej dalej Księgarnią) pod adresem http://www.aula.home.pl oraz warunki sprzedaży.
2. Każda osoba z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności (na przykład przez złożenie zamówienia) staje się Użytkownikiem Księgarni i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma "Wydawnictwo AULA" z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Bluszczowa 23, zwana dalej Administratorem.

§ 2. PRZEDMIOT KSIĘGARNI AULA

1. Przedmiotem Księgarni AULA jest dystrybucja książek i innych produktów wydawniczych. Są one dostarczane użytkownikowi za pomocą poczty naziemnej (książki drukowane) lub poczty elektronicznej (w wypadku zakupu plików, o ile znajdują się w ofercie).

§ 3. KORZYSTANIE Z KSIĘGARNI AULA

Zasady składania i realizacji zamówień

1. Do realizacji transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie produktu ("Dodaj do Koszyka") i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Księgarni oraz wykonywanie innych czynności opisanych w Księgarni (Koszyku) lub w korespondencji.
3. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany przez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
4. Zamówienia realizowane są w najbliższym dniu roboczym po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczonej przelewem. Przy płatności za pobraniem (przy odbiorze przesyłki) wysyłka następuje w najbliższym dniu roboczym, to jest zwykle w ciągu 1-7 dni. Czas ten jest zależny od układu dni wolnych od pracy oraz od tego, w którym magazynie znajduje się zamówiona książka.
5. Wszelkie książki, fotografie, rysunki, inne pliki graficzne, nagrania mp3, wideo, ebooki i inne wyroby mające charakter dzieł autorskich  udostępniane w Księgarni - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Księgarni, uwagi pod jej adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Księgarni mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora:
NAZWA FIRMY Wydawnictwo AULA
ADRES ul. Bluszczowa 23, 05-807 Podkowa Leśna
lub za pomocą poczty elektronicznej (menu "Kontakt").

2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco w Księgarni.
3. Produkt, który ma wady upoważniające do uznania reklamacji, może być wymieniony na pozbawiony wad w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.
4. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt za pośrednictwem Księgarni, służy prawo zwrotu zainwestowanej w produkt kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z produktu i zgłosi to w ciągu 14 dni od daty zakupu. Książka drukowana i inne produkty nieelektroniczne zakupione w Księgarni nie mogą w takim wypadku nosić najmniejszych śladów używania, a także opakowanie powinno pozostać nienaruszone, pod rygorem utraty prawa do zwrotu pieniędzy. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
5. Zwrot produktów wydanych w postaci drukowanej (nie plików) odbywa się przez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę produktu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia konieczne jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Księgarni przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Księgarni, stosowania się do treści zawartych w produkcie oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
3. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Księgarni lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
4. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Księgarni wraz z informacją o ich dokonaniu.
5. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte w produkcie informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność za działanie produktu.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane o Użytkownikach zbierane przez Księgarnię są tajne, szyfrowane i niedostępne nikomu spoza Księgarni.
2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do poprawnej obsługi transakcji, reklamacji lub korespondencji związanej z transakcjami i produktami.
3. Dane o Użytkownikach są kasowane po upływie okresu gwarancji na nasze produkty.
4. Dane o Użytkownikach mogą być na żądanie odpowiednich władz udostępnione w związku z podejrzeniem lub stwierdzeniem przestępstwa zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego.
5. W celu poprawienia funkcjonalności i ułatwienia Ci zakupów, Księgarnia korzysta z funkcji zapisywania ciasteczek (cookies) na Twoim komputerze. Ciasteczka są bezpieczne, nie można za ich pomocą instalować np. wirusów, ale pozwalają na zaznaczenie Twojej obecności w Księgarni. Dzięki temu Księgarnia działa lepiej i z korzyścią dla Ciebie. Możesz jednak w swojej przeglądarce internetowej wyłączyć zapisywanie ciasteczek. Więcej informacji o ciasteczkach i ich działaniu znajdziesz tutaj.